ALTERNATIEWE KRAG - WYE REEKS SOLAR PRODUKTE  OM MEE TE BEGIN AAN TE LAS EN UIT TEBREI 

 

ALTERNATIVE ENERGY - WIDE RANGE SOLAR PRODUCTS TO START WITH AND ADD ON.

 

Hoekom Ons / Why Us?

Sonman kan jou voorsien met enige solar produk, vanaf panele, kabels, batterye, reguleerders, DIY sisteme, gas produkte, beligting van 220v tot 12v en soveel meer.

 

Sonman can provide you with any solar product from panels, cables, batteries, regulators, DIY systems, gas products, lightning from 220v to 12v and much more.

Advies / Advices

Energie / Energy

Met al die Eskom verhogings sal Solar krag jou goedkoper uitwerk op die lang termyn.

With all the Eskom increases you will pay less on Solar Electricity on the long run.

Solar krag is presies dieselfde as Munisipale krag, vir heeldag huis gebruik en besigheids gebruik.

Solar power is exactly the same as normal utility power, for all day home usage or business.